Home    

RESEARCH   STUDENTS

Students who worked under my guidance on research and development projects on polymer matrix laminated / textile composite materials / structures and related fields :

Ph. D.  

 • Dr. Prashant Sharad Shembekar [1992]
 • Dr. Naresh Bhatnagar [1993] 
 • Dr. Ganesh Vijay Kumar [1994]
 • Dr. Hemendra Arya [1998] 
 • Dr. Jose Mathew [1999] 

M. Tech.

 • Prashant S. Patil [2014]
 • Manoj Kumar [2014]
 • Vikas Saini [2014]
 • Chunduri Raviteja [2014]
 • Ashish Inani - Dual Degree [2014]
 • Sagar S. Shinde [2013]
 • M. Muthukumar [2013]
 • Shaktivesh [2013]
 • Squadron Leader H. L. Gowtham [2013]
 • K. Senthilnathan [2013]
 • K. S. Pandya - Dual Degree [2013]
 • K. Jayaprakash [2012]
 • J. Prasath Kumar [2012]
 • Nithin S. Nair [2012]
 • K. Vasudev Rao [2012]
 • A. K. Manchu [2012]
 • Nitin Bhalerao [2012] 
 • G. Ravikumar [2011]
 • B. G. Vinayak [2011]
 • S. Sathish [2011]
 • Ch. V. Sesha Kumar [2011]
 • Pavani Udatha [2011]
 • Namdev M.Gaikwad [2011]
 • Sai Swaroop - Dual Degree [2011]
 • Tamrat Abishu [2010]
 • Jayaram R. Pothnis [2010]
 • H. N. Krishna Teja Palleti [2009]
 • Malaya Ranjan Satapathy [2009]
 • S. Gurusamy [2008]
 • Mohit Verma [2008]
 • Parimi Jaya Shankar [2007]
 • Sandeep Barwal [2007]
 • Santosh Kumar [2006]
 • Venkateswara Rao Kavala [2006]
 • Niranjan Meena [2006]
 • Manasi N. Joglekar [2006]
 • Rajeev Kumar - Dual Degree [2006]
 • Asmelash Kidane Addis [2005]
 • Ratnaveer D. [2005]
 • Sqn. Ldr. D. Sitpal [2004]
 • G. Nageswara Rao [2004]
 • Abhijit Doshi [2004]
 • Sanjay Kumar [2004]
 • Piyush Shrirao - Dual Degree [2003]
 • Ullas Agrawal [2003]
 • B. Chaitanya Kumar Reddy [2002]
 • K. Satya Narayana Reddy [2001]
 • Prasad Ogde [2001]
 • Eti Sridevi [2001]
 • Sqn. Ldr. Samir V. Borade [2000]
 • N. Bulli Raju [2000]
 • P. Durga Prasad [2000]
 • R. Ramasimha [2000]
 • Shailendra I. Tiwari [2000]
 • Shailendra Meduri [1999]
 • SK. N. M. Azad [1999]
 • Sqn. Ldr. E. Subramaniam [1999]
 • Y. Chandra Sekher [1997]
 • Rajesh Kumar Shyamraj [1995]
 • Sqn. Ldr. K. N. Ramakrishnaiah [1993]
 • K. S. Pradeep [1993]
 • Flt. Lt. Som Deo [1992]
 • Hemendra Arya [1991]
 • Binaya Kumar Behera [1991]
 • Dershan Lal Sapra [1991]
 • Ganesh Vijay Kumar [1990]
 • Mahesh S. Shah [1990]
 • Mahesh V. Hosur [1990]
 • R. Anbarasu [1990]
 • Manoj Kumar Verma [1989]
 • Anoop Jharia [1987]
 • D. Anil Mohan [1987]
 • Ravindra Kumar [1987]
 • K. S. Sai Ram [1985]
 • Rajendra D. Sahani [1983]
 • S. V. Nayak [1981]

B. Tech.

 • Ashish Inani [2013]
 • K. S. Pandya [2012]
 • Anurag Rajagopal [2009]
 • Bidyut Bikash Rajkonwar [2005]
 • Srikantan Selvamani [2004]
 • Anirudh Warman [2003]
 • Niranjan Meena [2003]
 • Rahul Kamada [2002]
 • Alok Kumar Lohia [2002]
 • Sameer Shetty [2002]
 • K. Rama Krishna [2000]
 • Nilesh Arun Sahani [1999]
 • Mukti Nath Singh [1999]
 • Ishe Mudzingwa [1998]
 • Biju James Thuruthimattam [1997]
 • Vijay Madhavan [1997]
 • Sanjay K. Deo [1997]
 • Arvind Prabhakar [1996]
 • K. A. Lakshmanan [1995]
 • Manu Sharma [1995]
 • Sharath P. Shetty [1995]
 • Santosh V. Prabhu [1994]
 • Relver L. Fernandes [1993]
 • V. Ramprasad [1993]
 • Pradeep S. Rao [1992]
 • Manish Kothari [1991]
 • Sunil N. Gulrajani [1990]
 • Mark Da Silva [1989]
 • Sriram Swaminarayan [1989]
 • Suresh P. Pai [1988]
 • Arnab Sur [1988]
 • M. N. Srinivas [1988]
 • Vijay Patel [1982]
 • Rajendra D. Sahani [1981]
 • Bal Binder Singh Gill [1980]
 • Nitin Rameshchandra [1979]

Other Research Students

 • Rahul Goel [2006]
 • Mandar D. Kulkarni [2006]
 • Ashish Mishra [2007]
 • Niranjan D. Parab [2008]
 • Ankit Verma [2008]
 • Rajhansa Sridhara [2008]
 • Rishi Agrawal [2008]
 • Ankur Baranwal [2008]
 • Kedar Sanjay Pandya [2010]

Project Engineers

 • Chandra Sekhar Samudrala [2008]
 • Narasimha Moorthy Thoram [2007]
 • Ravi Kumar Gadipatri [2007]
 • Ravi Kanth Aluri [2007]
 • Lokesh Dharmane [2006]
 • Suresh Vudamala [2006]
 • Veerraju Chennoju [2006]
 • Yernamma Perla [2006]
 • Kasarapu Appala Raju [2006]
 • Shrinivas A. Pottigar [2005]
 • Shailendra Kumar Tiwari [2005]
 • M. Sirisha [2004]
 • Rajesh Rajmane [2001]
 • Sudhakar Padala [2000]

Recent TAs

 • Nadella Hema Rajesh [2015 - 17]
 • K M S Sailesh [2015 - 17]
 • Anand Kumar Ray [2015 - 16]
 • Salian Awin  Umesh Vanitha [2014 - 16]
 • Goday Sai Kiran Kumar [2014 - 16]
 • Ahilan  A. [2013 - 15]
 • Deepak Kumar [2013 - 15]

To Top

 

[ Research Projects ]  [ Research Publications ]  [ Books Authored ]  [ Patents Granted ]  [ Research Students ]
  [ Courses Taught ] [ Honors, Fellowship, Awards ]  [ Special Events ]  [ Composites Research Laboratory ]
[ High Velocity Impact Laboratory ] [ Aircraft Manufacturing Science & Technology ]