Kowsik Bodi

PhD

Vinay Unnikrishnan (2013 -- ) VSSC
Sujith R Pillai (2013 -- ) VSSC
Anant Diwakar (2015 -- ) Teaching Assistant

Masters

2017-18

Krishna Dutt (with Shiva Gopalakrishnan)
Shekhar Panuganti (LPSC)
Vyas Ramasahayam

2016-17

Padmini Priyadarshini
Sathish Kumar
Shubham Chakraborty
Sharmistha Choubey (LPSC, with Sudarshan Kumar)

2015-16

Jagadeeshwar Goshika (with Hrishikesh Gadgil)
Vijay Saidababu Gunda
Pavan Kumar P
Harish V G (LPSC)

2014-15

Akshay Dandekar (with Arindrajit Chowdhury)
Karthick M (with A M Pradeep)
Rafath A Nasser
Santosh Yadav
Vinay Unnikrishnan (VSSC)

2013-14

Achyut Panchal (with Shiva Gopalakrishnan)
Anshul Bansal
Manjo Jaiswal
Mitanshu Sharma (with A M Pradeep)
Punit Kumar

Bachelors

2016-17

Vyas Ramasahayam
Suraj Sanka
Manish Naik

2015-16

Ankita Humne
Naveen Himthani (with Shiva Gopalakrishnan)
Srinadh Majji

2014-15

Jagadeeshwar Goshika
Chinmay Kulkarni (with Upendra Bhandarkar)

2013-14

Akshay Dandekar
Deepanjali Sagar

2012-13

Achyut Panchal

Aerospace Engineering, IIT Bombay