Kowsik Bodi

PhD

Vinay Unnikrishnan (2013 -- ) VSSC
Sujith R Pillai (2013 -- ) VSSC
Anant Diwakar (2015 -- ) Teaching Assistant
Shekhar Panuganti (2016 -- ) LPSC
Ved Mukherjee (2017 -- ) Teaching Assistant

Masters

2018-19

Achyuth Reddy Domreddy
Aejit Tripathi
Deepak Kumar
Deepak Yadav
Ritu Rewar

2017-18

Krishna Dutt (with Shiva Gopalakrishnan)
Shekhar Panuganti (LPSC)
Vyas Ramasahayam

2016-17

Padmini Priyadarshini
Sathish Kumar
Sharmistha Choubey (LPSC, with Sudarshan Kumar)
Shubham Chakraborty

2015-16

Harish V G (LPSC)
Jagadeeshwar Goshika (with Hrishikesh Gadgil)
Pavan Kumar P
Vijay Saidababu Gunda

2014-15

Akshay Dandekar (with Arindrajit Chowdhury)
Karthick M (with A M Pradeep)
Rafath A Nasser
Santosh Yadav
Vinay Unnikrishnan (VSSC)

2013-14

Achyut Panchal (with Shiva Gopalakrishnan)
Anshul Bansal
Manoj Jaiswal
Mitanshu Sharma (with A M Pradeep)
Punit Kumar

Bachelors

2016-17

Manish Naik (with Shiva Gopalakrishnan)
Suraj Sanka
Vyas Ramasahayam

2015-16

Ankita Humne
Naveen Himthani (with Shiva Gopalakrishnan)
Srinadh Majji

2014-15

Chinmay Kulkarni (with Upendra Bhandarkar)
Jagadeeshwar Goshika

2013-14

Akshay Dandekar
Deepanjali Sagar

2012-13

Achyut Panchal

Aerospace Engineering, IIT Bombay